Voorraadkosten

Onder voorraadkosten vallen: Rentekosten. Dit zijn de kosten die ontstaan doordat er vermogen vastligt in de voorraden. Ruimtekosten. Dit zijn de kosten die zijn verbonden aan de opslag van de voorraden in een magazijn. Bijvoorbeeld huur, afschrijving, magazijnstellingen en personeel. Risicokosten. Dit zijn de kosten die ontstaan doordat goederen minder waard worden door beschadiging of […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn