Vijfkrachtenanalyse van Porter

Om een keuze voor een strategie te maken, moeten we onze bedrijfstak goed kennen. Hoe staat het er eigenlijk voor met onze organisatie en met de andere organisaties die in onze markt opereren? Porter onderscheidt vijf krachten die de aantrekkelijkheid en de strategische mogelijkheden van een bedrijfstak bepalen: dreiging van nieuwe toetreders, onderhandelingskracht van kopers, […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn