Vaststellen van het innovatief vermogen

Ondernemingen die op een bepaald gebied een koppositie innemen blijken een set van drie met elkaar samenhangende vaardigheden te bezitten, namelijk op de gebieden technologie én markt én organisatie. Al de vragen betreffende het innovatief vermogen zijn te rubriceren onder deze drie vaardigheden.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn