Uitbesteden en innovatie in de bouw

Specialisatie en arbeidsdeling vormen essentiële bronnen van economische groei en welvaartsverbetering. Adam Smith wees hier al op in zijn beroemde voorbeeld van de speldenfabriek. Arbeidsdeling en specialisatie betekenen echter ook dat de gemaakte producten en geleverde diensten verhandeld moeten worden. Formeel gaat het daarbij om overdracht van eigendomsrechten. Die handel is niet gratis maar brengt […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn