Toepassen van raamovereenkomsten bij Europees Aanbesteden

Een raamovereenkomst is gedefinieerd in de richtlijnen als een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en óf een óf meer (en dan minimaal drie) opdrachtnemers. De looptijd mag niet langer dan vier jaar bedragen, tenzij de aanbestedende dienst deugdelijk gemotiveerde redenen heeft waarom deze looptijd langer moet zijn.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn