Strategie bepalen: netwerkbenadering

Het zijn tegenwoordig niet langer individuele bedrijven maar complete ketens die met elkaar concurreren. Althans, zo luidt een populaire zegswijze in de managementliteratuur de laatste jaren. De voordelen van een ketensamenwerking zijn groot, maar zijn in de praktijk, zo blijkt, vaak moeilijk te realiseren door gebrek aan vertrouwen tussen de spelers in het netwerk onderling.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn