Schriftelijk rapporteren

We zien steeds vaker dat inkoop een tactische of strategische functie vervult binnen organisaties. Dit brengt met zich mee dat inkopers hun voorstellen, oplossingsrichtingen en prestaties steeds meer met rapportages moeten onderbouwen. We noemen een aantal elementen die van invloed zijn op het schrijven van een overzichtelijk en overtuigend rapport.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn