Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit verkoopperspectief, versie 1.1

Het inkoopgedrag in de samenwerking is van vele aspecten afhankelijk. Voor de inkoper is het van belang om de verschillende typen relaties te onderkennen, de juiste samenwerking- en coördinatievorm hierbij te kiezen en deze actief te managen. We kunnen vanuit verschillende perspectieven naar samenwerkingsrelaties kijken om vast te stellen of er een gemeenschappelijk referentiekader bestaat […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn