Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit symmetrie of asymmetrie in de relatie, versie 1.1

Het inkoopgedrag in de samenwerking met leveranciers is van vele aspecten afhankelijk. Voor de inkoper is het van belang om verschillende types relaties te onderkennen, de juiste samenwerkings- en coördinatievorm hierbij te kiezen en deze actief te managen. We kunnen vanuit perspectieven naar samenwerkingsrelaties kijken om vast te stellen of er een gemeenschappelijk referentiekader bestaat […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn