Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit persoonlijke motieven en doelstellingen, versie 2

Samenwerking is mensenwerk en niet uitsluitend gebaseerd op rationele en zakelijke uitgangspunten. Persoonlijke motieven spelen altijd een rol; het is dus belangrijk om ook daar oog voor te hebben. Een organisatie is immer niet een op zichzelf staand geheel, maar een verzameling van samenwerkende individuen, allemaal met hun eigen doelstellingen, motieven en perceptie rondom samenwerking. […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn