Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit afhankelijkheid en mogelijkheden tot switching, versie 1.1

Het inkoopgedrag in de samenwerking met leveranciers is van vele aspecten afhankelijk. Voor de inkoper is het van belang om de verschillende typen relaties te onderkennen, de juiste samenwerking- en coördinatievorm hierbij te kiezen en deze actief te managen. We kunnen vanuit verschillende naar samenwerkingsrelaties kijken om vast te stellen of er een gemeenschappelijk referentiekader […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn