Richtlijnen voor Europees aanbesteden

Er zijn twee richtlijnen: een voor de klassieke overheidssectoren (2004/18) en een voor de nutssector (2004/17). De richtlijn voor klassieke overheidssectoren is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door middel van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO). De richtlijn voor de nutssector (2004/17) is geïmplementeerd door middel van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS).

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn