Projectfasering, projectbeheersing en beslispunten, versie 1.1

Een fasering in het project is noodzakelijk omdat deze het mogelijk maakt tussentijds het proces te toetsen en bij te sturen. Meestal worden vanaf het eerste initiatief tot en met de afsluiting zes fasen onderkend, die elk een min of meer afgerond geheel vormen. Het einde van elke fase vormt een beslispunt, een punt dat […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn