Overeenkomsten: wat bepaalt de inhoud?

Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, kan bij de uitvoering de vraag rijzen wat de precieze inhoud van de verbintenissen is die uit de overeenkomst voortvloeien. Met andere woorden: hoe kunnen we de rechtsgevolgen van de overeenkomst vaststellen? De overeenkomst die de contractpartijen hebben gesloten, kan een leemte bevatten. Denk bijvoorbeeld aan het geval […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn