Ontbrekende 'soft skills' worden harde struikelblokken

Om mensen op kwaliteit te kunnen beoordelen, spelen twee dimensies een belangrijke rol: de functionele kennis en persoonlijke vaardigheden. In inkoop wordt al veel aandacht besteed aan functionele kennisontwikkeling. Dit zou eigenlijk hand in hand moeten gaan met de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn