Onderzoeksresultaten Contractmanagement 2019

Eind december 2018 tot en met begin februari hebben NEVI en Mitopics een vragenlijst uitgezet onder de doelgroep van contractmanagers omdat we benieuwd waren naar de stand van zaken rondom contractmanagement in Nederland. In navolging van de eerdere onderzoeken (2009, 2011, 2013 en 2015) naar de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties contractmanagement inrichten en uitvoeren.