Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet, of niet op tijd, of niet behoorlijk. Er is pas sprake van niet nakoming als de prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd. Om te kunnen beoordelen of niet, te laat of ondeugdelijk is gepresteerd, dient […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn