Niet-nakoming van overeenkomsten: niet-nakoming door de koper

Bij een koopovereenkomst heeft de koper als hoofdverplichting: betaling van de koopsom. Daarnaast kan de koper nog andere verplichtingen hebben. Bij koop bestaan er bijzondere wettelijke regelingen voor sommige gevallen van tekortschieten van de koper. Er is dan sprake van crediteursverzuim. Dit doet zich ook voor als de debiteur wil nakomen, maar de nakoming wordt […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn