Model van onderhandelingstactieken en machtsbronnen

We kunnen een duidelijk verband leggen tussen diverse tactieken en bronnen van macht. Het zijn de informatietactieken die het sterkst verbonden zijn met kennismacht, de autoriteitstactieken zijn sterk verbonden met de persoonlijke macht van de aangestelde onderhandelaars, terwijl de vraag- en aanbodtactieken in belangrijke mate in wisselwerking zullen leven met de positiemacht.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn