Levering van roerende zaken

Een van de voorwaarden voor een rechtsgeldige eigendomsoverdracht is de levering (art. 3:83 en 84 BW). De levering bestaat uit een uitvoeringshandeling, de feitelijke overgave van de zaak, of uit formaliteiten die tot doel hebben de overdracht te effectueren. Het gaat er daarbij om dat kenbaar wordt dat het goed – een zaak of een […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn