Klantenorderontkoppelpunt (KOOP)

Onder het ontkoppelpunt verstaan we het punt in de organisatie tot waar de klantenorder doordringt. Op dit punt komen door orders gestuurde en door vraagvoorspelling (prognoses) gestuurde activiteiten bij elkaar. Door na te denken over het ontkoppelpunt, kan een inkoper zijn organisatie bewustwording bijbrengen over de verhouding tussen leveringstijden en kostenbeheersing.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn