Intervisie volgens het 10-stappenmodel

Bij het 10-stappenmodel kiest de groep een begeleider die de procedure bewaakt. Omdat alle deelnemers hun vragen en hun visie noteren, en vervolgens gelegenheid krijgen om beurtelings hun aantekeningen te verwoorden, zorgt het model voor een gelijke inbreng van alle deelnemers. Met name voor deelnemers met weinig ervaring op het gebied van intervisie kan dit […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn