Inkoopteams: randvoorwaarden bij de implementatie, versie 1.1

Wil een team haar doelstelling bereiken, dan moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Het gaat daarbij om randvoorwaarden op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Een voorwaarde die op een hoger niveau niet of onvolledig wordt ingevuld, heeft consequenties voor de invulling van de voorwaarden op de andere niveaus. Als er niet (volledig) aan […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn