Inkoopmarktonderzoek

Inkoopmarktonderzoek kunnen we opdelen in verschillende fasen. Allereerst bepalen we de doelstellingen van het onderzoek, daarna doen we vooronderzoek en maken we een kosten-baten analyse, vervolgens stellen we een onderzoeksplan op, en dan pas gaan we het inkooponderzoek daadwerkelijk uitvoeren. Als laatste evalueren we het gehele proces.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn