Inkoop- en aanbestedingsbeleid, versie 1.1

Veel overheidsorganisaties maken inmiddels gebruik van een inkoop- en/of aanbestedingsbeleid. Dat beleid moet bijvoorbeeld door het algemeen bestuur, dus raad of provinciale staten, worden vastgesteld. Met een inkoopbeleid wordt voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over werkwijze, procedures en organisaties van de inkoop. Het autoriseert actoren die bij het inkoopproces zijn betrokken. Daarnaast opent een inkoopbeleid […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn