Het meten van effecten van keteninnovatie: activity based on costing in logistieke ketens

Er is nog relatief weinig bekend over de bedrijfseconomische effecten van meer innovatieve samenwerkingsvormen binnen de keten. Dit maakt het over het algemeen ook lastig om een breed draagvlak te vinden voor de behandelde verbeteringsinitiatieven. Ook  hiervoor geldt vaak: ‘de kosten gaan voor de baat uit’. Er zijn verschillende zienswijzen om de toegevoegde waarde van […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn