Het IPDS raamwerk (originele opzet)

Helaas blijken de resultaten van productontwikkeling met leveranciers in de praktijk vaak gemengd te zijn. Sommige onderzoekers stellen dan ook dat het succes van leveranciersbetrokkenheid afhangt van de manier waarop die leveranciers worden gemanaged in het productontwikkelproces. Op basis van literatuuronderzoek en eerder veldonderzoek is door Van Echtelt en Wijnstra een raamwerk ontwikkeld om leveranciersbetrokkenheid […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn