Handreiking, wat doe je als inkoper bij verwerking van persoonsgegevens?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ook “AVG”). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Tot 25 mei 2018 hebben de lidstaten van de EU nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP vervalt dus per 25 mei 2018. In deze factsheet worden een aantal belangrijke zaken omtrent de AVG weergegeven. Daarnaast geven we aan welke rol de inkoopadviseur hierin kan pakken en hoe de inkoopadviseur ermee kan omgaan. In de bijlage staat een beschrijving hoe je onderwerpen over de AVG in je aanbestedingsdocumenten kunt meenemen.