Financiële kaders van de overheidsinkoper: de begrotingscyclus, versie 2.1

Om de inkomsten en uitgaven toch te kunnen beheersen, kent iedere overheidsorganisatie een begrotingscyclus. In de begrotingscyclus wordt op basis van verwachte inkomsten een uitgavenbegroting opgesteld door een uitvoerend bestuursorgaan, zoals de regering of het college van burgemeesters en wethouders. De gekozen volksvertegenwoordigers (parlement, gemeenteraad) stellen de begroting vervolgens vast. De vastgestelde begroting wordt ook […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn