Europees aanbesteden - wat is de toegevoegde waarde van de inkoper in de specificatiefase?

Wat zijn de taken van de inkoper in de specificatiefase? Hierbij geven we aan of er iets aan die uit te voeren taak veranderd als de inkoper een Europees aanbestedingstraject doorloopt.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn