Europees aanbesteden - publicatie van de gunning

Na de gunning moet de gunningsuitslag worden gepubliceerd. De informatie die moet worden gepubliceerd, bestaat uit het noemen van de leverancier aan wie de opdracht is gegund. Tevens moet worden vermeld wat de waarde van de gegunde opdracht is of moet het hoogste en het laagste bod worden genoemd.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn