Europees aanbesteden - de gunningsbeslissing, versie 1.1

Een aanbestedende dienst sluit niet eerder een overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van 15 dagen na verzending van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn