Eigendom van roerende en onroerende zaken

Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven hieronder de belangrijke begrippen uit deze definitie.   Persoon Een persoon is een drager van rechten en plichten. Personen kunnen worden onderscheiden in natuurlijke personen en rechtspersonen.   Zaak […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn