Demand Chain Navigator - streven naar meer kwaliteit

Dit door NEVAT ontwikkelde instrument maakt duidelijk op welke gebieden verbeteringen gewenst zijn. Met behulp van computerondersteund brainstormen hebben toeleveranciers de competenties aangegeven, die zij van belang achten. Vervolgens is aan afnemers (inkopers) gevraagd op welk niveau zij de toeleverancier nu inschatten en op welk niveau deze zich over een aantal jaren zal moeten bevinden.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn