Cockerill Sambre past theorie toe - inkoop en total cost of ownership (deel 3)

In Business Logistics van november ’99 beschreven prof.dr. Zeger Degraeve en prof.dr. Filip Roodhooft, beiden verbonden aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de KU Leuven, een theoretisch raamwerk voor inkoop en Total Cost of Ownership (TCO). Ze ontwikkelden daarvoor een mathematisch programmeringsmodel op basis van Activity Based Costing informatie om de strategische aankooppolitiek van […]

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn