Anders verantwoorden

Als regels en aantallen het werkelijke verhaal niet vertellen – door Wouter Hart | mei 2018

Toezicht en verantwoording zijn nodig. De wereld zit nu eenmaal niet vol met alleen maar welwillende en kundige mensen. En zeker waar macht en persoonlijk financieel gewin op de loer liggen, zijn de juiste checks en balances nodig. Daarnaast: vreemde ogen kunnen soms ook gewoon op een goede manier dwingen. In dit artikel laat ik aan de hand van een simpele metafoor het verschil daartussen zien en presenteer ik vervolgens zeven principes voor Anders verantwoorden. Zodat we in ieder geval zelf beter in staat zijn een alternatief te zien. Daarbij gaat het over zowel over verantwoording als over toezicht met als overkoepelende vraag: hoe krijg je zicht op de kwaliteit van geleverde prestaties? Daarbij richt ik me deels op het externe toezicht maar gaat het zeker ook over de manier waarop we binnen organisaties zelf kijken naar en reflecteren op de kwaliteit van ons werk. Als ik het in dit artikel heb over ‘de toezichthouder’ gaat het dan bijvoorbeeld over de manager, controller, bestuurder of misschien ook de klant aan wie we willen uitleggen wat we doen. Toezicht houden op een hobbelveldje Stel je eens een campingtafeltje voor met vier uitschuifbare pootjes en bij ieder pootje getalletjes van één tot en met negen. En stel je voor dat je met een groep mensen een flink aantal van die tafeltjes moet neerzetten in een ruimte met een rechte en stevige ondergrond.