Aanbestedingsmogelijkheden onbenut

Bij het (Europees) aanbesteden gelden een aantal spelregels, die de speelruimte afbakenen. Maar de bewegingsvrijheid is vaak groter dan men denkt. Daarbinnen is de opdrachtgever of aanbestedende dienst vrij om helemaal zelf te kiezen. Als er niet van die bewegingsruimte gebruik wordt gemaakt blijven mogelijkheden onbenut.

Om vakkennis volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn