Vragenlijst onderhandelingsstijlen (Thomas en Van de Vliert), versie 1.1

Ieder van ons maakt bij het onderhandelen bewust of onbewust keuzes. Deze keuzes worden niet alleen ingegeven door strategie of tactiek maar ook door onze persoonlijkheid. Met andere woorden: ieder van ons heeft een bepaalde voorkeursstijl. De één hecht bijvoorbeeld veel waarde aan goede persoonlijke verhoudingen, terwijl de ander dit minder belangrijk vindt en sneller […]

Om te tool te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn