Vragenlijst effectief gedrag

Deze vragenlijst is ontwikkeld om voor uzelf te bepalen in hoeverre u over de vaardigheden voor effectief gedrag beschikt. Vul de vragenlijst in en bepaal uw score. Lees de vragen goed door zodat u geen vergissing maakt. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, kunt u een of twee collega’s vragen dit ook voor u te […]

Om te tool te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn