Er zijn 30 resultaten gevonden

ALLE HENS AAN DEK! - Resultaten Deal!-NEVI nationale inkoopenquete 2018

Deal!
Bijlage: categoriemanagement, stakeholdermanagement, risi- comanagement, kostenma- nagement, outsourcing en prestatiemeting voor ... verschuivingen in de ranking van issues. Kostenmanagement (inclusief kos- tenreductie) zakte van een ... succesvolle inkoopteams, risicomanagement, kostenmanagement 1 2 3 4 5 Kwaliteit geleverde goederen ... eisenpakket/specificaties (3), ethiek (3) Kostenmanagement (1), optimalisatie inkooporganisatie (5)