Er zijn 225 resultaten gevonden

Van contractmanagement naar contactmanagement

Deal!
het gebied van contractmanagement. Contractspecialisten Sandy van Rijn en Hans Geus zetten uiteen ... hoe zij via grip en groei nu op weg zijn naar contactmanagement.
Bijlage: Hans Geus Functie adviseur inkoop- en contractmanagement Organisatie woningcorporatie GroenWest ... grip en groei nu op weg zijn naar contactmanagement. � oed contractmanage- ment is essentieel voor woningcorporaties ... bezig met het opzetten en verankeren van contractmanagement. Concrete aanleiding was de noodzaak om ... leveranciers. Tijdens het opzetten van het contractmanagement kwamen we erachter dat grip krijgen op de ... naar het waarom, het hoe en het wat van contractmanagement. Stel jezelf om te beginnen de vol- gende

Risico's van onvoldoende contractmanagement

Artikel
externe factoren, zoals globalisering en de toename in complexiteit van contracten, spelen een rol bij het belang van contractmanagement.
Bijlage: INP-CON-kre-003-bl versie 1.1 Risico’s van onvoldoende contractmanagement Organisaties hebben vaak vele tientallen ... contracten, spelen een rol bij het belang van contractmanagement. Risico’s en de rechten en plichten die ... vergroten, is het begrip contractmanagement ontstaan. Contractmanagement is het proces waarbij, op basis

Contractmanagement vergt stuurmanskunst

Deal!
leveranciersovereenkomsten nu belangrijk voor veel organisaties. Tijdens de NEVI CRICS Contractmanagement Dag was er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Bijlage: nevi CriCs COntraCtManageMent dag Contractmanagement vergt stuurmanskunst als logisch gevolg van ... veel organisaties. tijdens de nevi CriCs Contractmanagement dag was er volop gelegenheid om ervaringen ... koos plegt fotografie: Bert van Moorsel ontractmanagement is een van de vijf NEVI-thema’s in 2013. ... Op donderdag 14 maart trok de NEVI CRICS Contractmanagement Dag 220 bezoekers naar de hotel- en evementenlocatie ... Immers, in een relatief nieuw vakgebied als contractmanage- ment is het fighting for success. Een gevecht

Contractmanagement: fasen binnen de contractcyclus

Artikel
Contractmanagement is een managementproces met een cyclisch karakter. Centraal staan het
Bijlage: doc versie 1 Contractmanagement: fasen binnen de contractcyclus Contractmanagement is een managementproces ... de kaders neergezet voor het uiteindelijke contractmanagement- proces. Input vormt het (contract)beleid ... bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de contractmanager, de budgethouders en/of de inkopers. Op basis ... en de eisen die dit type stelt aan het contactmanagement en aan het managen van de leveranciersrelatie ... initiëren van verbetering, acteert de inkoper of contractmanager op tactisch niveau. Indien er binnen de organisatie

Whitepaper Contractmanagement

Artikel
en op tijd reageren als contracten aflopen is een andere. Dit noemen we contractmanagement en is ... helpen we je hierbij. In dit whitepaper: Wat is contractmanagement? Waarom ... is contractmanagement belangrijk? Hoe begin je met contractmanagement? Hoe maak ... je een succes van contractmanagement? Tips van ondernemers Deze whitepaper
Bijlage: 1www.mkbservicedesk.nl/inkopen Contractmanagement Hoe houd ik overzicht in mijn afspraken en sluit ... contracten aflopen is een andere. Dit noemen we contractmanagement en is essentieel als jij met jouw bedrijf ... helpen we je hierbij. Wat is contractmanagement? Contractmanagement klinkt een beetje vaag, zeker voor ... op hebt. Daar sys- teem in aanbrengen, is contractmanagement. Inkoopvereniging NEVI hanteert de volgende ... van de risico’s. In feite komt het er bij contractmanagement op neer dat je de juiste afspraken maakt

1 contractmanager, 120 contracten

Deal!
Wie werkt maakt van contractmanagement, houdt de kosten in de hand en verkleint risico’s. Niels
Bijlage: C ontractmanagement is een van de topissues in het inkoop-vak. Dat blijkt ook uit de recente Deal!-NEVI ... saties nog onduidelijk hoe en door wie het contractmanagement het beste uitgevoerd kan worden. En wat ... norm: het gemiddeld aantal contracten per fte contractmanage- ment. Een norm is een specificatie met erkende ... lende functiehouders ingevuld: 21% is zelf contractmanager, 18% inkoopmanager/teamleider inkoop, 16% ... inkoopfunctionarissen die direct te maken hebben met contractmanagement. Uit het onderzoek komen verschillende factoren

Contractmanagement gemeenten nog niet volwassen

Deal!
Contractmanagement staat bij de Nederlandse gemeenten nog in de kinderschoenen. Wouter
Bijlage: Contractmanagement gemeenten nog niet volwassen Contractmanagement staat bij de nederlandse gemeenten ... siersema en Maurice huizinga it onderzoek naar contractmanage- ment in Nederland door Theo Bos- selaers (Mitopics) ... (NEVI) blijkt dat veel orga- nisaties hun contractmanagement de afgelopen jaren niet (verder) hebben ... Hanzehogeschool het Nederlands Integraal Contractmanagement Vol- wassenheidsmodel (NICV) ontwikkeld om ... om de volwassenheid van contractmanagement kwan- tificeerbaar te maken (zie figuur 1). Door een enquête

Samenvatting: Contractmanagement in Nederland anno 2011

Artikel
Contractmanagement inrichten en uitvoeren. De update van 2011 is in samenwerking met NEVI opgezet en uitgevoerd ... contractmanagement kan hierdoor heden te dage worden beschouwd als één van de kritische succesfactoren ... onderkend. Contractmanagment maakt het mogelijk om risico’s en kosten daadwerkelijk te implementeren ... Contractmanagment gestructureerd opzetten en daaruit concrete baten weten te realiseren dan wel risico’s weten te minimaliseren.
Bijlage: Contractmanagement in Nederland anno 2011 1 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting ... NEVI – René van den Hoven Februari 2012 Contractmanagement in Nederland anno 2011 2 Periodiek onderzoekt ... professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties Contractmanagement inrichten en uitvoeren. De update van 2011 ... uitbesteed naar leveranciers. Succesvol contractmanagement kan hierdoor heden te dage worden beschouwd ... als publieke sector ondertussen onderkend. Contractmanagment maakt het mogelijk om risico’s en kosten

Contractmanagement: stand van zaken in Nederland

Artikel
De conclusies in dit artikel komen voort uit onderzoek van Mitopics: Contractmanagement in ... contractmanagement in Nederlandse organisaties het volgende worden geconcludeerd.
Bijlage: code: INP-CON-kre-009-bl.doc versie 1 Contractmanagement: stand van zaken in Nederland De conclusies ... artikel komen voort uit onderzoek van Mitopics: Contractmanagement in Nederland Anno 2009. Uit de resultaten ... Mitopics kan over de professionaliteit van contractmanagement in Nederlandse organisaties het volgende ... contractwaarde bewaakt contractwaarde Contractmanagement is in veel organisaties nog niet structureel ... structureel vormgegeven Goed contractmanagement begint met het vaststellen van doelstellingen en beleid, en

Trends in contractmanagement

Deal!
Onder de titel ‘Contractmanagement, Cost or Profit Center?’ vond recent de zesde Nationale ... Contractmanagement Conferentie plaats die werd bijgewoond door contractmanagers, inkopers en supply managers.
Bijlage: gedefinieerd. De toegevoegde waarde van contractmanagement stond voor de meerderheid van de aanwezige ... van contracten. Onder welke afdeling hang je contractmanage- ment; onder inkoop, de business of een zelfstandige ... niet slechts één organisatorische wijze is. Contractmanagement inrichten binnen de organisatie vereist ... vereist maatwerk. Dit betekent dat contractmanagement thuis- hoort daar waar het binnen de specifieke organisatie ... aandacht wordt besteed aan de relatie van contractmanagement met de inkoop-of verkoop- functie. Bovengenoemde

Onderzoeksresultaten Contractmanagement 2019

Artikel
onder de doelgroep van contractmanagers omdat we benieuwd waren naar de stand van zaken rondom ... contractmanagement in Nederland. In navolging van de eerdere onderzoeken (2009, 2011, 2013 en 2015) naar de ... professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties contractmanagement inrichten en uitvoeren.
Bijlage: Onderzoeksresultaten Contractmanagement stand van zaken 2019 Inhoudsopgave Managementsamenvatting ... . . . . . . . . . . . . . 5 Contractmanagement: stand van zaken anno 2019 . . . . ... . . . . . . 6 Succesfactoren voor contractmanagement . . . . . . . . . . . . . ... van contractmanagers omdat we benieuwd waren naar de stand van zaken rondom contractmanagement in ... organisaties contractmanagement inrichten en uitvoeren . Succesvol contractmanagement kan heden

Contractmanagement: eerst het proces, dan de applicatie

Deal!
Goed contractmanagement begint niet met het aanschaffen van een superieure applicatie. Adviseurs
Bijlage: dat er problemen zijn. Van pro- fessioneel contractmanagement op basis van een goed doordacht contractmanagementproces ... onverwachte contractmanagement: eerst het proces, dan de applicatie Goed contractmanagement begint niet ... contract. Een adequaat opgezet en ingericht contractmanagement- proces, en een goede borging daarvan, is ... is onmisbaar. tandwielen In feite is contractmanagement onderdeel van infor- matiemanagement. Het gaat ... onderhandelen en het vormt de trigger voor een nieuw contractmanage- mentproces. 1. o nde rhand elen

Meer aandacht voor contractmanagement door recessie

Deal!
Bijlage: contractbeheer? Wat is het verschil met contractmanagement? Hoe verhoudt zich dat tot leveranciersmanagement ... achteraf, wanneer het kwaad al is geschied. Contractmanagement richt zich op het maken van duidelijke afspra- ... aansluiten op organisatie- en inkoopbeleid, raakt contractmanagement het gehele in- koopproces, van specificeren ... de contractmana- ger betrokken. Bewaken en nazorg zijn bij uitstek taken van de contractmanager. Het ... grotere slagkracht. Meer aandacht voor contractmanagement door recessie Door Rick Beugeling en Wim

Contractmanagement vereist kennis over stakeholders

Deal!
Contractmanagement wordt vaak ingericht vanuit inkoop. Mede daardoor is de aansluiting met de
Bijlage: procent op je inkoopkosten kunt besparen. Een contractmanager verdient zichzelf dus met gemak terug. Neem ... voor professioneel contractmanagement dus ijzersterk. De meeste contractmanagers gaan ervan uit dat ... ontwikkelen. De eerste expertmeeting ging over contractmanage- ment. Een hot topic, zo bleek: inmiddels zijn ... voorafgaand aan de eerste bijeen- komst bleek dat contractmanagement vaak vanuit inkoop wordt ingericht en de ... is hun invloed en wat zijn de behoeften? Contractmanagement kan zeker toegevoegde waar- de hebben, maar

Leveranciersrelatiemanagement: competenties van de inkoper of contractmanager, versie 2

Artikel
Om een professionele invulling te geven aan het leveranciers- en contractmanagement moet de ... inkoper of contractmanager beschikken over een aantal unieke competenties. Over het algemeen komen we in
Bijlage: nagement: competenties van de inkoper of contractmanager Om een professionele invulling te geven aan ... aan het leveranciers- en contractmanagement moet de inkoper of contractmanager beschikken over een aantal ... praktijkvoorbeeld Profiel contractmanager Het profiel van (senior) contractmanagers volgens de Contract Administration ... contracteigenaar, projectmanager, customer contractmanager, contract board, en subcontractor om de zaken ... anagement: competenties van de inkoper of contractmanager

Contractmanagement: kloof tussen droom en daad

Deal!
Contractmanagement staat midden in de belangstelling. Maar in de praktijk blijken er nog grote
Bijlage: Contractmanagement: kloof tussen droom en daad nder de titel ‘Contractmanagement: de stand ... risicore- ductie blijven hierdoor onbenut. Contractmanagement als instrument om grip te krijgen op de ... Begripsverwarring De begrippen contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement worden verschillend ... het onderscheid tussen contractbe- heer en contractmanagement is niet bij iedereen helder. Waar bijvoorbeeld ... ontbreekt Bij 36 procent van de respondenten is contractmanage- ment geen separate functie, maar onderdeel

Samen met de business werken aan contractmanagement

Deal!
die zich meer kan profileren op het gebied van contractmanagement.
Bijlage: VVaak beschouwt inkoop contractmanagement als ‘iets van de busi-ness’. Volgens ons zou het vak zich ... een meer proactieve rol vervullen binnen contractmanagement. Arjan van Weele leerde ons al vroeg in onze ... adviesgroep Samen met de business werken aan contractmanagement Consultants Mark Janssen en Titus Kroon zijn ... zich meer kan profileren op het gebied van contractmanagement. Gerco Rietveld het zegt: “Als inkoop er ... tips. Tip 1 Maak het belang inzichtelijk Contractmanagement heeft het in de praktijk vaak zwaar te verduren