Er zijn 475 resultaten gevonden

Entree in de publieke sector

Deal!
besteden root nieuws vanuit Twente! De entree van inkoop in de publieke sector krijgt nu echt
Bijlage: vanuit Twente! De entree van inkoop in de publieke sector krijgt nu echt gestalte. Tot nu toe was al ... promovendi) eveneens dieper worden ingebed in de publieke sector. En om het helemaal compleet te maken, wordt ... ontwikkeling en uitrol van het vak in de publieke sector blijft de steun van beroepsvereniging NEVI ... natuurlijk van harte welkom. £ entree in de publieke sector februari 2013 37 From Science

Publieke sector experimenteert met nieuwe methodieken

Deal!
Innovatief inkopen ontwikkelt zich snel in de publieke sector. Welke methoden worden vooral
Bijlage: De voornaamste redenen om innovatief in- Publieke sector experimenteert met nieuwe methodieken Innovatief ... Innovatief inkopen ontwikkelt zich snel in de publieke sector. Welke methoden worden vooral gebruikt? En ... Organisatie: Aeves Wim Nieland Functie: directeur Publiek Organisatie: Aeves A ut eu rs Susan Schutjes ... TOEGEPASTE INNOVATIEVE INKOOPMETHODEN IN DE PUBLIEKE SECTOR EM VI c rit er ia Fu nc tio ne el

MVI publieke sector traag op gang

Deal!
Maatschappelijk verantwoord inkopen komt in de publieke sector maar langzaam van de grond. De
Bijlage: maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in de publieke sector verder te helpen en wat zijn daarbij de wen-sen ... van MVI bij aanbestedende dien- sten in de publieke sector. Het onderzoek richtte zich niet alleen op ... De keuze voor be- paalde thema’s is volgens de publieke inkooporganisaties vooral afhankelijk van het ... inkopen enthousiast uitdraagt en als het er bij de sector of het product ingebakken zit. Moeite met criteria ... trainer Organisatie: NEVI A ut eu rs MVI publieke sector traag op gang Maatschappelijk verantwoord

Inkoop-ontkoppelpunt in de publieke sector doen!

Deal!
‘Marktontmoetingen’, met als deelnemers uit de schoonmaaksector en de publieke sector. Op zich is een dergelijk ... , accountants). De spanning is nog groter geworden nu de druk op kostenverlagingen een prioritair beleidsthema is binnen de publieke sector.
Bijlage: als deelnemers uit de schoonmaaksector en de publieke sector. Op zich is een dergelijk gesprek al een doorbraak ... een prioritair beleidsthema is binnen de publieke sector. Vóór het formeel publiceren van de request ... Het fundamentele verschil is dat in de private sector tot op het moment van contracteren de inkopende ... optimale prijs- kwaliteitverhouding. In de publieke sector wordt dit door de vigerende regelgeving niet ... laatste fase moet dan het formele, in de publie- ke sector noodzakelijke aanbestedings- proces worden gevolgd

Publieke sector doet inkoop vaker de deur uit

Deal!
De publieke sector is de afgelopen jaren meer inkooptaken gaan uitbesteden. Dat gebeurt vooral vanwege de inkoopexpertise die in de markt aanwezig is én uit kostenoverwegingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Wim Nieland en Erik van Meurs. Koplopers zijn provincies, waterschappen en onderwijsinstellingen.
Bijlage: naar de uitbesteding van inkoop in de pu- blieke sector en dit jaar herhaalden we het. De 178 respondenten ... (10%). Verder hielden we diepte- interviews met publieke inkoopfunctionaris- sen op beleidsniveau. Externe ... grote schaal inkoop Publieke sector doet inkoop vaker de deur uit de publieke sector is de afgelopen jaren ... uitbesteding al op grote schaal plaatsvindt in de publieke sector, dur- ven respondenten de inkoopprocessen met ... verwachting stagneren.£ Wim Nieland is directeur publiek bij adviesbureau Aeves. Erik van Meurs studeerde

MSU+ 2.0: op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector

Artikel
Bijlage: 0 Op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector © Nevi­Purspective ... Not for Profit (NfP) organisaties binnen de publieke sector. Hieronder vallen o.a. ministeries, provincies ... (vertegenwoordigers uit alle geledingen van de publieke sector) en een commentaargroep (vijf adviesbureaus ... adviesbureaus op het gebied van inkoop in de publieke sector). Tot slot is het MSU+ model ter goedkeuring voorgelegd ... klankbordgroep met afvaardigingen uit de brede publieke sector, hebben het MSU+ model verbeterd op 3 fronten:

Opleiding Expert Publiek inspireert overheidsinkopers

Deal!
De nieuwe opleiding NEVI Expert Publiek – NEVI 2 daagt inkopers uit zich nog meer te
Bijlage: staat centraal in de nieuwe NEVI-opleiding Expert Publiek. Deze is op basis van uitgebreid marktonderzoek ... door een klankbordgroep met experts uit de publieke sector. Van der Krift werkt bijna twintig jaar in ... rollen op het terrein van inkoop, zowel voor publieke als private organisaties. Ze ziet dat inkoop ... Opleiding Expert Publiek inspireert overheids- inkopers De nieuwe opleiding NEVI Expert Publiek - NEVI 2 daagt ... uitgebreid onderzoek onder inkoop- managers in de publieke sector gedaan naar opleidingsbehoeften van overheidsorganisaties

Misverstanden over publieke inkoop op een rij

Deal!
publieke sector, krijg ik vaak reacties die duiden op grote onwetendheid bij mijn gesprekspartners ... en inkopers, of ze nu wel of niet met de publiek sector te maken hebben. Een aantal misverstanden op
Bijlage: vertel dat ik me bezig- houd met inkoop in de publieke sector, krijg ik vaak reacties die duiden op grote ... en inkopers, of ze nu wel of niet met de publiek sector te maken hebben. Een aantal misverstanden op ... een persoonlijke kanttekening maak. In de publieke sector is inkoop een bijkomende noodzaak, geen hoofdzaak ... in 2009 al dat we daar in de Nederlandse publiek sector zo’n 120 miljard euro per jaar aan uitgeven ... onze begroting gaat naar inkoop door de publieke sector! Dat is niet alleen bij het Rijk zo, ook

Imagoverbetering moet publieke inkopers trekken

Deal!
In een tijd waarin steeds meer behoefte ontstaat aan inkoopprofessionals worstelen overheidsorganisaties met het vinden van de juiste mensen. Toch zijn werkgevers hoopvol gestemd. “De publieke sector is waar het gebeurt, maar je moet dat wel willen zien als inkoper.”
Bijlage: dragen bij aan krapte op de arbeidsmarkt in het publieke inkoopdomein. Implementa- tie van nieuwe Europese ... rondetafelbijeenkomst over arbeidsproblematiek in het publieke inkoopdomein die plaatsvond bij het ministerie ... mensen vaak ontbreken.” IMAGOVERBETERING MOET PUBLIEKE INKOPERS TREKKEN In een tijd waarin steeds ... Toch zijn werkgevers hoopvol gestemd. “De publieke sector is waar het gebeurt, maar je moet dat wel ... schaarste moeten publieke orga- nisaties zowel met elkaar concurreren als met de private sector, waar de lonen

"Publieke inkoop onvoldoende serieus genomen"

Deal!
Een slecht imago, een tekort aan doorgroeimogelijkheden, lage salarissen en een opleidingsaanbod dat niet goed aansluit op de behoeften. Deze factoren verklaren het tekort aan goede publieke inkopers, zo constateert PIANOo na gesprekken met aanbestedende diensten.
Bijlage: DOET ONDERZOEK ONDER AANBESTEDENDE DIENSTEN ‘PUBLIEKE INKOOP ONVOLDOENDE SERIEUS GENOMEN’ Een slecht ... Deze factoren verklaren het tekort aan goede publieke inkopers, zo constateert PIANOo na gesprekken ... professionalise- ring van de inkoopfunctie in de publieke sector achterblijft door een tekort aan goed opgeleide ... Volgens de respondenten worden op- leidingen publieke inkoop nu grotendeels aangeboden door een klein ... zich vol- gens de respondenten nog onvoldoende op publieke inkoop, zijn onvoldoende praktisch en onvoldoende

Nieuw beleid, nieuwe taken voor publieke inkoop

Deal!
Op het NEV I-PIANOo Congres 2014 maakten inkopers en aanbesteders uit de publieke sector een jaar na de invoering van de Aanbestedingswet de balans op. En ze keken vooruit naar de uitdagingen die in het verschiet liggen, zoals de decentralisatie van zorg.
Bijlage: programmaboekje geeft goed weer met welke krachten publieke in- koop te maken heeft. Een jaar na de invoering ... viertal sessierondes. Jan Telgen (voorzitter NEVI Publiek) en Wouter Stolwijk (directeur PIANOo) verzorgden ... Europees en Internationaal Aanbeste- dingsrecht), publieke inkoop (Hans Trum, directeur Inkoopuitvoerings- ... is sowieso meer en meer een focusgebied voor publieke in- kopers. Siep Eilander, die na zeven jaar afscheid ... wordt. “De nieuw beleid, nieuwe taken voor publieke inkoop op het nevI-pIanoo congres 2014 maakten

Gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap' - Het opdrachtgeversforum in de bouw

Artikel
opdrachtgevers uit de publieke sector het convenant zullen tekenen. Maar iedereen moet zich wel realiseren wat ... Voor u ligt de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Hiermee geven we een duidelijk signaal af ... de precontractuele fase van een project tot en met de evaluatie ervan. Samen met acht andere publieke ... eraan vastzit. Ondertekenen is één, naleven is twee. Mocht openbaar worden dat een publieke
Bijlage: van 9 code: SPE-OVH-ebk-001-bl Gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ Het opdrachtgeversforum in ... Het Opdrachtgeversforum in de bouw Gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ Het Opdrachtgeversforum ... de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. ... naleven is twee! Voor u ligt de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Hiermee geven we een duidelijk ... met de evaluatie ervan. Samen met acht andere publieke opdrachtgevers heeft Rijkswaterstaat de code onderte-

Het spel en de regels van publieke inkoop

Deal!
Het tiende NEVI-PIANOo-congres voor publieke inkopers gaat over het inkoopspel: kennis van
Bijlage: van dit congres is ‘Het spel en de regels van publieke inkoop’. Hiermee geven de organisatoren van het ... ingaat op de compe- tenties in de private en publieke sector. Daar- na vertelt Edwin de Maa, vice president ... binnen private inkoop. Is inkoop in de pu- blieke sector nu eigenlijk wel zo anders dan in het bedrijfsleven ... en gaat onder an- dere in op wat de markt voor publieke orga- nisaties kan betekenen. 33 deelsessies ... en de regels van publieke inkoop Het tiende NEVI-PIANOo-congres voor publieke inkopers gaat over

De vraaggerichte elektronische overheid

Artikel
bedrijfsleven. Toch kunnen we constateren dat de uitwerking van dit concept in de publieke sector vaak ... Tilburg. Klantgericht werken in publieke organisaties is wezenlijk anders dan in het ... echter fricties op te leveren met de institutionele context van publieke organisaties. ICT biedt ... burger meer vraaggericht worden ingericht. Hierdoor kan een publieke organisatie meer recht doen aan
Bijlage: Universiteit van Tilburg. Klantgericht werken in publieke organisaties is wezenlijk anders dan in het bedrijfsleven ... constateren dat de uitwerking van dit concept in de publieke sector vaak eenzijdig gestoeld is op bedrijfseconomische ... te leveren met de institutionele context van publieke organisaties. ICT biedt mogelijkheden om een bredere ... vraaggericht worden ingericht. Hierdoor kan een publieke organisatie meer recht doen aan de verschillende ... deze onderhouden met de organisatie. In de publieke sector zijn zowel de klanten als de klantrelaties

Wat verstaan we onder de overheid? versie 1.1

Artikel
Bijlage: uitgebreid met semioverheidsinstellingen die publieke taken uitvoeren, zoals zelfstandige bestuursorganen ... (NMa). In totaal zijn er meer dan 600 ZBO’s die publieke taken uitvoeren. De organisaties in het openbaar ... andere rechtspersonen en eigendom verkrijgen. Publieke sector Een derde begrip dat veel wordt gebruik als ... overheid heeft, is de ‘publieke sector’ ofwel het ‘publiek domein’. De publieke sector omvat echter meer ... die publieke taken uitvoeren, de zogenaamde hybride organisaties, worden tot de publieke sector gerekend

Niet voor persoonlijk gebruik! Ontknoping van ambtenaren in de civiele openbare sector

Artikel
publieke domein. Zij hebben de publieke functies. Die zijn er voor het publieke belang, niet voor ... beeldvormend Rijksrechercheonderzoek naar omkoping van ambtenaren uit de civiele openbare sector.
Bijlage: Ontknoping van ambtenaren in de civiele openbare sector Bron: Rijksrecherche, november 2010 Auteur(s): ... Omkoping van ambtenaren in de civiele openbare sector Niet voor persoonlijk gebruik! Inhoud 4. Externe ... omkoping van ambtenaren uit de civiele openbare sector.1 Deel I behandelt het gebruikte onderzoeksmateriaal ... omkoping in het publieke domein. Zij hebben de publieke functies. Die zijn er voor het publieke belang, niet ... oneerlijke afweging van belangen, verspilling van publiek geld en ineffectief overheidsoptreden. Omkoping

1 contractmanager, 120 contracten

Deal!
Wie werkt maakt van contractmanagement, houdt de kosten in de hand en verkleint risico’s. Niels Alting, Wim Nieland en Susan Schutjes verdiepten zich in de publieke sector en ontwikkelden een rekenmodel om vast te stellen hoeveel mensen je nodig hebt om al die contracten goed te managen.
Bijlage: vertrekpunt, gebaseerd op wat er nu in de publieke sector bekend is. vragenlijst Na een grondige literatuurstudie ... Hierop reageerden 150 professionals uit de publieke sector. De top drie van de deelnemende overheidsorganisaties ... Ook hielden we diepte-interviews met veertien publieke inkoopfunctionarissen die direct te maken hebben ... contractmanagement Inkoop en contractmanagement zijn in de publieke sector decen- traal, gecoördineerd of centraal georganiseerd ... de organisatievorm. Contractmanagement is in de publieke sec- tor vooral gecoördineerd of decentraal georganiseerd

Prijs gaat boven kwaliteit bij ICT-inkoop

Deal!
Bij de inkoop van ICT draait het vooral om kosten en risicoreductie. Met name in de publieke ... sector is men ontevreden over de prestaties van toeleveranciers. Dat en meer blijkt uit een onderzoek van Marno van Houten en Ramon Abbenhuis.
Bijlage: kosten en risicoreductie. met name in de publieke sector is men ontevre- den over de prestaties van ... van 1 tot 5. Maar als we score van de publieke en private sector met elkaar vergelij- ken, dan zien we ... ICT- inkoop (zie figuur rechtsboven). In de publieke sector wordt op alle onderdelen lager gescoord. Bij ... private sector scoren de leveranciers licht positief met een score van 3,33 en in de publieke sector is de ... risico’s zijn de scores in de publieke sector lager dan in de private sector. Een mogelijke verklaringen

Publiek Private Samenwerking en aanbesteden

Artikel
Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en het bedrijfsleven samen bij de
Bijlage: SPE-OVH-kre-031-bl versie 1.1 Publiek Private Samenwerking en aanbesteden Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) ... voorzien. Er zijn verschillende vormen van Publiek Private Samenwerking. De faciliterende vorm ... de overheid projecten met een (gedeeltelijke) publieke functie zonder dat zij (economische) risico’s ... De publiek private joint venture (publiek private ontwikkelingsmaatschappij), waarbij publieke en private ... De meest voorkomende verschijningsvormen van Publiek Private Samenwerking in Nederland zijn de objectgebonden

Samenwerking tussen overheidsorganisaties, versie 1.1

Artikel
Bijlage: NEVI publiek NEVI Publiek is het netwerk voor inkopers en aanbesteders uit de publieke sector. Doel ... inkoopmanagement van de publieke sector op een hoger plan te brengen. NEVI Publiek is onderdeel van NEVI ... code: SPE-OVH-kre-022-bl versie 1.1 NEVI publiek wisselt kennis uit over inkoopthema’s, stimuleert ... beleidsmakers en besluitvormers. Ook wil NEVI Publiek erkenning bewerkstelligen voor inkopers en aanbesteders ... Op 1 februari 2005 is het nieuwe platform NEVI Publiek gepresenteerd. Dit nieuwe platform is een samenwerkingsverband

Hoogleraar inkoopmanagement Jacques Reijniers: 'Zoek de grenzen op'

Deal!
Bijlage: Bijvoorbeeld in het MBA-programma voor de publieke sector.” Twee jaar lang heeft hij getrokken en geduwd ... dien- sten geïntroduceerd en zijn ook de private sector meer gaan opzoeken. Het NIC staat weer op de kaart ... voegt hij daaraan toe, “de publieke sector ijlt na op de private sector. Is dat erg? Nee, maar wij ... de professionalisering van inkoop in de publieke sector zijn steentje bij te dragen. Naar eigen zeggen ... is hij “gegrepen door het inkopen in de publieke sector”. Negen observaties van inkoop van Jacques