Er zijn 229 resultaten gevonden

Vertegenwoordiging: definitie, vormen, bevoegdheid

Artikel

Vertegenwoordiging is het bevoegd verrichten van rechtshandelingen namens een ander. Het ‘namens een ander’ houdt in dat bij vertegenwoordiging niet de vertegenwoordiger zelf, maar de vertegenwoordigde wordt gebonden. Als de vertegenwoordiger een koopcontract afsluit en de vertegenwoordigde betaalt niet, dan is de vertegenwoordigde aansprakelijk. Volgens de omschrijving is de rechtshandeling ‘bevoegd’ verricht. Als een vertegenwoordiger […]

Contractmanagement als onderdeel van corporate governance

Artikel

Corporate governance (behoorlijk bestuur) is een belangrijk thema voor bestuurders binnen organisaties. Het bestuur van een organisatie is namelijk in toenemende mate verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de ondernemingsrisico’s en de rapportage hierover. De Nederlandse corporate governance code (of code Tabaksblat) is in 2003 officieel gepresenteerd en […]

Aansprakelijkheid en risicomanagement in het inkoopproces - handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces

Artikel

Het komt steeds vaker voor dat overheid en privaatrechtelijke organisaties aansprakelijk worden geteld als gevolg van hun inkooptransacties, zelfs in die mate dat we kunnen spreken van een groeiend probleem. Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons gebleken dat er veel onduidelijkheid heerst bij degenen […]

Leidraad Leveranciersmanagement - Aedes en Nevi

Artikel

De gezamenlijke woningcorporaties zijn de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector en investeren jaarlijks vele miljarden euro’s. Gezien die omvang en de groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie, streeft Aedes naar een professionele invulling van opdrachten. Daarom bracht zij eerder de Leidraad Aanbesteden (2015), de Leidraad Inkoop (2017) en de Leidraad Contractmanagement (2018) uit. Door professioneel […]