Er zijn 398 resultaten gevonden

Het meten van effecten van keteninnovatie: activity based on costing in logistieke ketens

Artikel

Er is nog relatief weinig bekend over de bedrijfseconomische effecten van meer innovatieve samenwerkingsvormen binnen de keten. Dit maakt het over het algemeen ook lastig om een breed draagvlak te vinden voor de behandelde verbeteringsinitiatieven. Ook  hiervoor geldt vaak: ‘de kosten gaan voor de baat uit’. Er zijn verschillende zienswijzen om de toegevoegde waarde van […]

Rol van inkoop bij productontwikkeling: voorwaarden

Artikel

Een onderneming dient aan de volgende drie essentiële voorwaarden te voldoen om inkoop succesvol te kunnen laten spelen bij productontwikkeling: Organisatie: een organisatie die bijdraagt aan de vereiste communicatie en coördinatie tijdens het productontwikkelingsproces. Informatie: een goed georganiseerde uitwisseling en opslag van informatie die van belang is voor het ontwikkelingsproces en de besturing daarvan, zo […]

Voordelen en nadelen van partnerschap, versie 1.1

Artikel

De algemene tendens op dit moment is dat inkopende organisaties zaken doen met minder leveranciers, en met de geselecteerde leveranciers een hechtere samenwerking nastreven. De traditionele leveranciersbenadering van partnerschap wordt steeds vaker toegepast. Van beide zijden wordt er gestreefd naar open communicatielijnen. Contractbesprekingen en besprekingen over verbeteringsprojecten vinden plaats op basis van open calculatie. Dat […]

Sourcinganalyses, overzicht deelanalyses 6: de portfolioanalyse

Artikel

Om te komen tot een goede leveranciersstrategie moeten we eerst achterhalen wat de huidige leveranciersstrategie is. Is er bijvoorbeeld sprake van multiple sourcing, multiple sourcing onder een selectie kring van leveranciers, partnerschap op afstand voor een vastgestelde periode, dual sourcing, parallel sourcing, network sourcing, cross sourcing, competitief partnerschap, sole sourcing of single sourcing? Daarbij is […]

Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit afhankelijkheid en mogelijkheden tot switching, versie 1.1

Artikel

Het inkoopgedrag in de samenwerking met leveranciers is van vele aspecten afhankelijk. Voor de inkoper is het van belang om de verschillende typen relaties te onderkennen, de juiste samenwerking- en coördinatievorm hierbij te kiezen en deze actief te managen. We kunnen vanuit verschillende naar samenwerkingsrelaties kijken om vast te stellen of er een gemeenschappelijk referentiekader […]