Er zijn 135 resultaten gevonden

Doelstellingen en uitgangspunten van Europees aanbesteden

Artikel

Overheidsaankopen waarvan het geraamde orderbedrag hoger is dan bepaalde drempelbedragen, zijn onderworpen aan EG-richtlijnen. Dit betekent dat de overheidsmarkt voor alle ondernemers binnen de EG-landen toegankelijk is. Een van de doelstellingen van de richtlijnen is dan ook dat elke Europese ondernemer naar een opdracht kan meedingen. Overheidsopdrachten mogen dus niet worden voorbehouden aan ondernemingen uit […]

Financiële kaders van de overheidsinkoper: de begrotingscyclus, versie 2.1

Artikel

Om de inkomsten en uitgaven toch te kunnen beheersen, kent iedere overheidsorganisatie een begrotingscyclus. In de begrotingscyclus wordt op basis van verwachte inkomsten een uitgavenbegroting opgesteld door een uitvoerend bestuursorgaan, zoals de regering of het college van burgemeesters en wethouders. De gekozen volksvertegenwoordigers (parlement, gemeenteraad) stellen de begroting vervolgens vast. De vastgestelde begroting wordt ook […]

Drempelwaarden Europees Aanbesteden

Artikel

In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet u deze in beginsel Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid […]