Er zijn 135 resultaten gevonden

Tijd om meer lef te tonen - Aanbesteden door de overheid

Deal!

Over het eerder betrekken van inkoop is al veel gezegd en geschreven. Toch leverde de discussiemiddag van de Rijksoverheid met aanbestedende partijen en de markt weer meer inspirerende ideeën op om de doelmatigheid van deze trajecten te vergroten. Maarten Mijnans, adviseur bedrijfsvoering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseerde de workshop ‘Heb je lef of ben je laf?’