Er zijn 398 resultaten gevonden

Managerial impliciations, limitations and further research

Artikel

The estimation of direct and indirect effects demonstrates the value of open, friendly, intensive and extensive communication behaviour. Therefore, we can draw various conclusions from these results. Firstly, the findings have several implications for supplier management. Results suggest that inter-personal communication plays as important role in the management of supplier-customer relationships. There is a strong […]

Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit de transactiekostentheorie, versie 1.1

Artikel

Het inkoopgedrag in de samenwerking met leveranciers is van vele aspecten afhankelijk. Voor de inkoper is het van belang om de verschillende typen relaties te onderkennen, de juiste samenwerking- en coördinatievorm hierbij te kiezen en deze actief te managen. We kunnen vanuit verschillende perspectieven naar samenwerkingsrelaties kijken om vast te stellen of er een gemeenschappelijk […]

Leidraad Leveranciersmanagement - Aedes en Nevi

Artikel

De gezamenlijke woningcorporaties zijn de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector en investeren jaarlijks vele miljarden euro’s. Gezien die omvang en de groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie, streeft Aedes naar een professionele invulling van opdrachten. Daarom bracht zij eerder de Leidraad Aanbesteden (2015), de Leidraad Inkoop (2017) en de Leidraad Contractmanagement (2018) uit. Door professioneel […]