Er zijn 103 resultaten gevonden

Maersk wisselt inkopers uit met IKEA

Deal!
Bijlage: Maersk te re- aliseren door zich te richten op waardecreatie voor de busi- ness, door te werken met gespecialiseerde ... elementen passeren hier- onder de revue. 1. Waardecreatie De inkopers van Maersk zijn bevoegd om in te ... toegevoegde waarde van inkoop te laten zien. Waardecreatie is derhalve een belangrijk thema voor Group ... 201432 relationship management (SRM), want waardecreatie ontstaat door sa- menwerking tussen Maersk en ... leverancier zich bevindt, samen worden gekeken naar waardecreatie. Denk hier- bij aan innovatie of het verhogen

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld

Deal!
Bijlage: de resultaten weergegeven. Besparingen en waardecreatie worden elk negen keer genoemd, risicobeheersing ... het jaar, noemt innovatie in samenhang met waardecreatie. Hij geeft als voorbeeld de vervanging van ... risicobeheersing, waardecreatie, duurzaamheid airFrance-kLM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie, innovatie ... strategische allianties met kernleveranciers BaM waardecreatie, duurzaamheid CsM risicobeheersing delta Lloyd ... IT-ondersteuning dsM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie heijmans besparingen, risicobeheersing, duurzaamheid

Gezocht: moedige en verbindende inkopers

Deal!
gaan streven naar maximale waardecreatie. Dat vereist ontschotting.
Bijlage: lers’, die creatief en moedig bijdragen aan waardecreatie en innovatie. Tegelijkertijd moeten zij ook ... die als een geheel gaan streven naar maximale waardecreatie. Dat vereist ontschotting. tekst: Jaap van ... stromen over verschillende mensen verdeeld.” Waardecreatie De focus ligt op het vergroten van het onderscheidend ... dienstverlenende rol: het gezamenlijk vergroten van de waardecreatie, ketenbreed gezien. “Dat mensen anders moeten

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld: AEX

Deal!
Bijlage: risicobeheersing, waardecreatie, duurzaamheid airFrance-kLM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie, innovatie ... strategische allianties met kernleveranciers BaM waardecreatie, duurzaamheid CsM risicobeheersing delta Lloyd ... IT-ondersteuning dsM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie heijmans besparingen, risicobeheersing, duurzaamheid ... inkooporganisatie Mediq waardecreatie nutreco besparingen, duurzaamheid postnL besparingen, waardecreatie sligro Food ... besparingen, risicobeheersing, waardecreatie, duurzaamheid unilever waardecreatie, duurzaamheid, supplier-innovatie

Waardegerichte zorginkoop: het prille begin

Deal!
Bijlage: zijn in de zorg voorbeelden te vinden van waardecreatie voor de patiënt. Sananet is een jong Nederlands ... uitslagen te com- municeren en adviezen te geven. Waardecreatie voor de patiënt en kostenverlaging in de zorg ... concept dat om een ketenper- spectief vraagt met waardecreatie voor de patiënt als uitgangspunt, terwijl ziekenhuizen ... een groot enthousiasme voor patiëntgerichte waardecreatie. “Het is nu zaak om van deze manier van inkopen ... inkooppara- digma, niet vanuit een idee van waardecreatie door innovatie en inhoudelijke expertise samen

Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s

Deal!
Bijlage: december 2012 29 dat vertrouwen en waardecreatie tegen elkaar af zet (zie figuur 2). Het is ... (integriteit, transparantie en betrouwbaarheid). De waardecreatie wordt gedefinieerd door zestien gebieden (onder ... benadering vanuit het trusted value model voor waardecreatie. Collega-verkopers weten vaak veel van het bou- ... relatie (contracttermijn) hoog hooglaag waardecreatie ve rt ro uw en kennismaking en stevige handdruk

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld

Deal!
Bijlage: werkt aan inkoopcoördinatie met de focus op waardecreatie voor de business. “Inkoop slaagt er steeds ... Prins. Inkoopcoördinatie ten behoeve van waardecreatie is ook voor collega-cpo Tineke Bijl van ING ... risicoreductie, waardecreatie, duurzaamheid, innovatie BaM besparingen, risicoreductie, waardecreatie, duurzaamheid ... duurzaamheid Mediq waardecreatie, besparingen Ordina besparingen, duurzaamheid, waardecreatie postnL besparingen ... besparingen, waardecreatie sligro Food Group besparingen, duurzaamheid unilever besparingen, risicoreductie