Er zijn 398 resultaten gevonden

Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit persoonlijke motieven en doelstellingen, versie 2

Artikel

Samenwerking is mensenwerk en niet uitsluitend gebaseerd op rationele en zakelijke uitgangspunten. Persoonlijke motieven spelen altijd een rol; het is dus belangrijk om ook daar oog voor te hebben. Een organisatie is immer niet een op zichzelf staand geheel, maar een verzameling van samenwerkende individuen, allemaal met hun eigen doelstellingen, motieven en perceptie rondom samenwerking. […]

Leveranciersontwikkeling: van partnerkeuze tot integratie, versie 1.1

Artikel

Een rode draad bij de inkoopprofessionalisering bij tal van organisaties is de beperking van het aantal leveranciers en het afsluiten van verschillende soorten raamcontracten bij een beperkt aantal leveranciers. Dat leidt in de regel tot aanzienlijke besparingen op inkoop- en distributielogistiek en bovendien tot prijsverlagingen door volumevergroting. Het streven is daarbij om de administratieve belasting […]

En verder Gehoord op het International Supply Management Congress : Kapitalisme, waarde, industrie, landbouw, groen, supply base

Deal!

‘s Werelds bekendste, nog levende managementdenker heeft altijd in grote concepten gedacht: waarde, bedrijfsstrategie en zelfs de concurrentiekracht van landen. Maar nu wil Michael Porter het kapitalisme zelf opnieuw uitvinden. Tijdens het International Supply Management Congress deed hij zijn concept creating shared value uit de doeken. Meer hierover in een interview met Porter in de […]