Er zijn 401 resultaten gevonden

Tijd om meer lef te tonen - Aanbesteden door de overheid

Deal!

Over het eerder betrekken van inkoop is al veel gezegd en geschreven. Toch leverde de discussiemiddag van de Rijksoverheid met aanbestedende partijen en de markt weer meer inspirerende ideeën op om de doelmatigheid van deze trajecten te vergroten. Maarten Mijnans, adviseur bedrijfsvoering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseerde de workshop ‘Heb je lef of ben je laf?’

Essay On Sustainable Supply Chains Dissertation - Mieneke Koster 2014

Onderzoek

The growing concern for organizations’ social responsibility and sustainable behavior has been accompanied by considerable awareness of how organizations manage their supply chains. The societal relevance of care for our natural environment and the social conditions within and beyond an organization’s operations, throughout the supply chain, affect its legitimacy and (financial) well-being (Amaeshi, Osuji, & […]

Creating Value in Supply Chains: Suppliers' Impact on Value for Customers, Society and Shareholders - Mirjam Kibbeling

Onderzoek

This first chapter introduces the context and the topic of this dissertation. Firstly, it sets the scene for a dissertation that examines the impact of suppliers on the ability of a firm to satisfy customers, society and shareholders. Then, we define the problem statement and develop an overall research framework for the dissertation research. After describing […]

New product development shifting suppliers into gear - Ferrie van Echtelt

Onderzoek

This PhD study investigates the way in which inter-company collaboration, and specifically vertical collaboration between a manufacturer and its supplier, can strengthen a company’s capability to develop new products. Product development has become an important vehicle in developing or maintaining a strong position in an increasingly competitive business arena (Cooper and Kleinschmidt, 1987; Schoonhoven et […]